Wykorzystywane technologie

Wykorzystujemy sprawdzone i wydajne technologie firmy Microsoft:
  • SQL Server
  • ADO, DAO, OLE DB
  • Activex COM, COM+, Web Parts
  • Visual Basic, VBA, VBScript, JavaScript, VB.NET, C#
  • HTML, DHTML, ASP, XML, XSLT
  • Microsoft Office
a także:
  • MySQL
  • PHP