Rozwiązania

Dostarczamy szeroką gamę rozwiązań informatycznych o różnym stopniu złożoności, służących do rożnorodnych zastosowań:
  • systemy intranetowe dla małych i średnich firm
  • aplikacje biznesowe
  • bazy danych
  • automatyzacja procesów biurowych
  • oprogramowanie aplikacji biurowych
  • automatyzacja i oprogramowanie dla Microsoft Office
  • komponenty COM, COM+, .NET i Web Parts
  • aplikacje Internetowe
  • strony WWW